สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1429900247641
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกเดน ทีน (Golden Tree)
 • แก้วชัยพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย แก้วชัยพงษ์ เสมอตัว
 • แก้วชัยพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-6632116
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6632116
 • อีเมล์
 • oatzaaj@hotmail.com