สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟาร์มสุรวุฒิ
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลมัลเบอรี่สดและแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกวรรณ เหลืองขมิ้น
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087 368 9531
 • เบอร์มือถือ
 • 087 368 9531
 • อีเมล์
 • kanokwan1233445@gmail.com