สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านนุ่งซีน
 • สุจิตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าถุง,กระเป๋า,ข้าว,สินค้าในท้องถิ่น,ผ้าพันคอ,ผ้าห่ม ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุจิตรา จงรัก
 • สุจิตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0991696599
 • เบอร์มือถือ
 • 0991696599
 • อีเมล์
 • sujitra0512@gmail.com