สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บาสเดคโคเรท(โฮมแอนด์ลิฟวิ่ง)
 • สลาตัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าตกแต่งบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0649737868
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สลาตัน จันทรัคคะ
 • สลาตัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0853516457
 • เบอร์มือถือ
 • 0649737868
 • อีเมล์
 • SalatanBascanian@gmail.com