สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สับปะรดห้วยมุ่นขอนไม้ปลายนาไร่ตากะยาย
 • พัชรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สับปะรดห้วยมุ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชรินทร์ อ่องดา
 • พัชรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0616712181
 • เบอร์มือถือ
 • 0616712181
 • อีเมล์
 • Sakhon00233@gmail.com