สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835558006881
 • ธัญรัศม์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชบาไทย (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • บริการน้ำอุปโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญรัศม์ ชิตชลธาร
 • ธัญรัศม์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819564102
 • เบอร์มือถือ
 • 0819564102
 • อีเมล์
 • yoaig2008@gmail.com