สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1630700058195
 • ชื่อธุรกิจ
 • บนดอยคาเฟ่
 • พนัชกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านเบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พนัชกร ตาคำ
 • พนัชกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0918503599
 • เบอร์มือถือ
 • 0918503599
 • อีเมล์
 • fon-phanat@hotmail.co.th