สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาทูส้มครูเอ็ม
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาทูส้ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ถนอมจิตร ชาญบัญชี
 • ถนอมจิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6238430
 • อีเมล์
 • krumm2515@gmail.com