สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0735556005170
 • ภูวเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที.เอ.คูลลิ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43223
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งระบบระบายอากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูวเดช อ่อนสมกิจ
 • ภูวเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3636401
 • อีเมล์
 • ta_cooling@hotmail.com