สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3461000409199
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านบุญมากแพรวา
 • กัลยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม สไบแพรวา ผ้าขาวม้า เสื้อสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยา วงศ์วนิชโยธิน
 • กัลยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-2231999
 • เบอร์มือถือ
 • 088-5807838
 • อีเมล์
 • ks_ops@moc.go.th