สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรเดชา สมงาม
 • สมศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้จดแจ้งกับ อย.สำหรับสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมศรี ไชยสุข
 • สมศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0878614078
 • เบอร์มือถือ
 • 0878614078
 • อีเมล์
 • somsri0878614078@gmail.com