สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านฉัน...รอวันเธอเยือน
 • นายชำนาญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ท่องเที่ยวชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายชำนาญ หนูปลอด
 • นายชำนาญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0986539914
 • เบอร์มือถือ
 • 0986539914
 • อีเมล์
 • Chumnan.nooplod@gmail.com