สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • Soae'fresh juice
  • หทัยชนก 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • น้ำผลไม้สกัดเย็นพร้อมเนื้อผลไม้
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว หทัยชนก นิลศิริ
  • หทัยชนก 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 086-3653961
  • อีเมล์
  • Jaranpak1234@gmail.com