สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าไทดำ
 • โสภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าทอมือด้วยฝ้ายและเส้นไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง โสภา คุ้มคำ
 • โสภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-0361404
 • เบอร์มือถือ
 • 086-0361404
 • อีเมล์
 • Taidamweaving@gmail.com