สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สิทธิพร ขนมข้าวแต๋น
 • กาญจนสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมข้าวแต๋น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กาญจนสิทธิ์ เพชรนอก
 • กาญจนสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895286678 0833451327
 • เบอร์มือถือ
 • 0933956872
 • อีเมล์
 • kanjanasit2517@gmail.com