สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0425561000477
 • ธัญญรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮีโร่เลย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10619
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญรัตน์ จันทนา
 • ธัญญรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956696526
 • เบอร์มือถือ
 • 0956696526
 • อีเมล์
 • Nae_1422@hotmail.com