สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0955550000085
 • สมชาย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46314
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (นมถั่วเหลือง)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาย กุลคีรีรัตนา
 • สมชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073253551
 • เบอร์มือถือ
 • 0869732700
 • อีเมล์
 • moc.yala@gmail.com