สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนเลาะมีจายาเอนเตอร์ไพลส์
 • อับดุลเลาะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นำเข้าปลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อับดุลเลาะ มูซา
 • อับดุลเลาะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0805454414
 • อีเมล์
 • moc.yala@gmail.com