สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0953559000582
 • นูไยมี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เลาะ มี จายา เอนเตอร์ไพรส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46204
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสัตว์มีชีวิต
 • สินค้า/บริการ
 • นำเข้าปลลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นูไยมี สานอ
 • นูไยมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0862865048
 • อีเมล์
 • moc.yala@gmail.com