สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0213561001309
 • นภัสนันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดอร์ฟาบริค คอนซูมเมอร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นภัสนันท์ กุลภัทร์วัฒนา
 • นภัสนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0875398988
 • เบอร์มือถือ
 • 0875398988
 • อีเมล์
 • napatsanunk@gmail.com