สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านโฟโต้คัลเลอร์ขอนแก่น
 • ธันวารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กรอบรูปสำเร็จ รูปในหลวง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0877703081
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธันวารัตน์ บุญจวง
 • ธันวารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043246908
 • เบอร์มือถือ
 • 0877703081
 • อีเมล์
 • Sirpare_smd29@hotmail.com