สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125554017125
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอเวิร์ค อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 58202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วุฒิภัทร ดวงสินธ
 • วุฒิภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021019227
 • เบอร์มือถือ
 • 0633488196
 • อีเมล์
 • vuttipat@iwi.co.th