สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 04871147973
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด
 • ดาราพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP , อย. , มผช. , otop 5 ดาว , ใบตรวจจากแล็ปประชารัฐ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดาราพร พงษ์พัฒน์
 • ดาราพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-974-0791
 • เบอร์มือถือ
 • 0819740791
 • อีเมล์
 • oopp05367@gmail.com