สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 89/2545
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาร้าอบเหรีญทอง
 • พรพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาร้าอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.ปี 2540/ OTOP 5 ดาว ปี 2547/ มผช.ปี 2552
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรพรรณ ตะคุนะ
 • พรพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814723421
 • เบอร์มือถือ
 • 0814723421
 • อีเมล์
 • p.takuna@gmail.com