สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3759900105891
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านศรารังนก
 • อิชญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รังนกพร้อมดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อิชญา รัตนทับทิม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0631355315
 • เบอร์มือถือ
 • 0631355315
 • อีเมล์
 • r_itchaya@hotmail.com