สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านไจแอนท์ สวนหลวง
 • พิทยาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิทยาภรณ์ ชำนาญภูมิ
 • พิทยาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896363976
 • เบอร์มือถือ
 • 0873023597
 • อีเมล์
 • kaia05328093@hotmail.com