สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305558001990
 • ขวัญชนก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รักษ์ธรรมชาติ อโกร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปุ๋ยเคมี
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด และดินอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ขวัญชนก อุ่นจิตร
 • ขวัญชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815377328
 • เบอร์มือถือ
 • 815377328
 • อีเมล์
 • may_com20@hotmail.com