สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1570400012573
 • ชื่อธุรกิจ
 • แจ่มใส ไอเดีย
 • ดรุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำเสื้อกิจกรรม ทั้งงานปักและงานสกรีน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดรุณี ธุรนิกร
 • ดรุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0934236559
 • เบอร์มือถือ
 • 0934236559
 • อีเมล์
 • jamsai.idea@gmail.com