สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0423555005215
 • ธีรยุทธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปิ่นปัก ตัด แต่ง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13929
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเสื้อผ้า สำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีรยุทธ สังวิบุตร
 • ธีรยุทธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-1533913
 • เบอร์มือถือ
 • 062-1533913
 • อีเมล์
 • KhonKaen_master@hotmail.com