สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0423561001315
 • นนท์ณภัสษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แม่สมบูรณ์ มัลเบอรี่ ออร์แกนิก
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมัลเบอรี่สกัดเพียว แชมพูมัลเบอรี่ มัลเบอรี่ผลสด บาล์มสมุนไพรหญ้าเอ็นยืด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ออร์แกนิก อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นนท์ณภัสษ์ วัชรมุนินทร์
 • นนท์ณภัสษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0632362696
 • อีเมล์
 • pimpischafarm@gmail.com