สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศพก.ตำบลเนินงาม
 • นูรมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวมือลอ ปากอ ข้าวมอลอผสม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นูรมา แวมูเน๊าะ
 • นูรมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0898779445
 • เบอร์มือถือ
 • 0898779445
 • อีเมล์
 • Muslim1311@hotmail.com