สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.เค.แอล พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 • ภูวสิษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ระบบภายในร้านค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูวสิษฐ์ พศินธีรวงค์
 • ภูวสิษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091-8976116
 • อีเมล์
 • phuwasit.klp@gmail.com