สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เสาวนีย์ มีเสน
 • เสาวนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0836568140
 • เบอร์มือถือ
 • 0862915529
 • อีเมล์
 • souvalug_chop@hotmail.com