สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0943544000387
 • ฎาวิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข่าวภาคใต้ชายแดนและสื่อโฆษณาภาคใต้ชายแดน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฎาวิ กูลณรงค์
 • ฎาวิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073222255
 • เบอร์มือถือ
 • 0815987931
 • อีเมล์
 • dawikul@hotmail.com