สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่ยายน้อย
 • ชูศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปมะม่วงมหาชนก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูศักดิ์ เกษเพชร
 • ชูศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0801472838
 • เบอร์มือถือ
 • 0801472838
 • อีเมล์
 • m_man_u40@hotmail.com