สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กะโป๊ะ บังโก๊ะ
 • ไพซอล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาแท่งทอดกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. และเครืองหมายฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไพซอล โละหะลู
 • ไพซอล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0631032003
 • เบอร์มือถือ
 • 0955207020
 • อีเมล์
 • Paisol2557@gmail.com