สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3411800101237
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรตำบลน้ำโสม (วังโสมสมุนไพร)
 • กนกอร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • จดแจ้งเครื่องสำอางค์,มผช.,โอทอป 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกอร พันเพชร
 • กนกอร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894868743
 • เบอร์มือถือ
 • 0816238863
 • อีเมล์
 • wangsom56@gmail.com