สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Dheva Brand
 • ปริณวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้-ตกแต่งบ้านและเบ็ดเตล็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปริณวัฒน์ นุธรรมโชติ
 • ปริณวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0635362264
 • เบอร์มือถือ
 • 0635362264
 • อีเมล์
 • phrasung@hotmail.com