สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยีอีซัน
 • สารีฮะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกหยี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สารีฮะ มะหะมะสุลง
 • สารีฮะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0610950485
 • อีเมล์
 • souvalug_chop@hotmail.com