สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sri Cha Boutique Food and Drink
 • ชลธิชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชลธิชา ธีระวงษ์นันต์
 • ชลธิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0936939597
 • เบอร์มือถือ
 • AIS
 • อีเมล์
 • cholsuika@gmail.com