สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0533538000102
 • วีระศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อุตรดิตถ์การไฟฟ้า
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
 • สินค้า/บริการ
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีระศักดิ์ วารีย์
 • วีระศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817278313
 • อีเมล์
 • marwo754@gmail.com