สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟรายเอ๊ยย
 • ณรงค์ศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟรนฟรายยาว30ซม.
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณรงค์ศักดิ์ สุริยมณฑล
 • ณรงค์ศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0877979974
 • เบอร์มือถือ
 • 0877979974
 • อีเมล์
 • narongsak_off@hotmail.com