สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 11026011003
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน ชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม 2000
 • เพ็ญอำพันธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรเพื่อผิวพรรณความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพ็ญอำพันธ์ ธนโชคชิยานนท์
 • เพ็ญอำพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 08-1870-1225 02-277-1483
 • เบอร์มือถือ
 • 0818701225
 • อีเมล์
 • sportmateoil@gmail.com