สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1539900270308
 • ชื่อธุรกิจ
 • DAMESIR BRAND
 • สิรินพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-4262497
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิรินพรรณ จิรัฐฉัตรชยา
 • สิรินพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0924262497
 • อีเมล์
 • sirinporn16@gmail.com