สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860200084868
 • ชื่อธุรกิจ
 • rapee banana
 • รพีพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยเล็บมือนางแปรรูป/ของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.มผช.OTOP GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รพีพร ศิลาน้อย
 • รพีพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0858825890
 • อีเมล์
 • rapeeporn5890@gmail.com