สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115550000317
 • พิมพ์นิภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี. เอ็น. พี เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรปิดผมขาว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพ์นิภา โฆษะวีรวัฒน์
 • พิมพ์นิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 021756134-9
 • เบอร์มือถือ
 • 081-645-9399
 • อีเมล์
 • chastethailand@hotmail.com