สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930300231772
 • ชื่อธุรกิจ
 • สีพู บาติกมัดย้อม เขาชัยสน
 • ธีรโรจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป และงานผ้าที่ทำขึ้นเอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีรโรจน์ สาระอาภรณ์
 • ธีรโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0897297598
 • อีเมล์
 • aon.1977@hotmail.com