สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ช ถุงทอง ทองม้วนรสกระทิสด
  • ชยพัทธ์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ทองม้วน
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย ชยพัทธ์ แม้นพวก
  • ชยพัทธ์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0918702260,0968735577
  • อีเมล์
  • tuckchanapa_26@hotmail.com