สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอพอยท์มาร์เก็ตติ้ง
 • สาวิตรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ยาสีฟันสมุนไพร ดีดี เฮิร์บ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สาวิตรี สาโรจน์
 • สาวิตรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0852490139
 • เบอร์มือถือ
 • 0852490139
 • อีเมล์
 • leksa52@gmail.com