สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • sareyaa ผ้ามัดย้อม
 • ศิริกัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีก ค้าส่งเสื้อผ้ามัดย้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. เลขที่ ๕๒-๑/๕๒(อต)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริกัญญา มั่นจันทร์
 • ศิริกัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0925969154
 • อีเมล์
 • sirikunya_mun@icloud.com